Examens

Bij een theorie-examen word je op de volgende onderdelen getest:
1. Gevarenherkenning: 25 meerkeuze vragen waarvan je minimaal 12 goed moet beantwoorden.
2. Verkeersregelinzicht: 40 meerkeuzevragen waarvan je minimaal 35 goed moet beantwoorden.
Beide worden tegelijk afgenomen en tellen even zwaar mee.

Praktijkexamen:
Een praktijkexamen (afrijden) wordt pas gereden als een theoriecertificaat is behaald en de leerling en instructeur van mening zijn dat de vaardigheden van de leerling toereikend zijn. Je wordt vakkundig begeleid tot en met je praktijkexamen.

Examenplaatsen:
– Leeuwarden (vaste examenplaats)
– Heerenveen (op aanvraag)

Wat wordt er van jou verwacht?
Een examinator beoordeelt je rijstijl gedurende het praktijkexamen.
Je wordt dan getest op je kennis van de verkeersregels en het vermogen om om te gaan met verschillende verkeersomstandigheden.
Je besteedt gemiddeld 45 minuten van het rijexamen aan het werkelijk rijden. De overige 15 minuten dienen voor enige kennisvragen en formaliteiten.
Je krijgt onder andere te maken met een ogentest, twee bijzondere manoeuvres en een voertuigcontrole. Ook rijd je ongeveer een kwartiertje zelfstandig een route.
Na aankomst word je vrijwel direct op de hoogte gebracht van de uitslag.
Bij een positieve uitslag zal het CBR het uitslagformulier elektronisch naar het centraal rijbewijzenregister verzenden. Een dag later al kun jij jouw rijbewijs al aanvragen bij je eigen gemeente. (Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto mee te nemen!)

Klik hier voor meer informatie.

Niet vergeten voor je praktijkexamen:

  • een geldig theoriecertificaat
  • een geldig legitimatiebewijs
  • het oproepformulier
  • zelfreflectieformulier (wij zorgen voor het formulier)
  • eventueel het adviesformulier van jouw TTT (tussentijdse toets)

Interesse en/of vragen? Vul dan snel onderstaand formulier in of bel naar: 06-13479950.